Voor wijlen Peter de Ley, de innemende en door zijn vader geïnspireerde vastgoedontwikkelaar, was milieuvriendelijk- en energiebesparend bouwen vanzelfsprekend en telkens het uitgangspunt bij enige projectontwikkeling. Dat vader P.J.M. de Ley, die reeds in de jaren 50-60 van de vorige eeuw als eerste in Nederland diverse boeken publiceerde en cursusmateriaal ontwikkelde over isolatie in de woningbouw, zijn inspiratiebron vormde, was dan ook zeker niet verwonderlijk.

Toen in 1976 Muldershof-Epart werd opgericht golden duurzaamheid en milieuvriendelijkheid dan ook als kernwaarden en leidraad bij verdere ontwikkeling. Deze leidraad wordt heden ten dage ook door de huidige eigenaren ir. S.L. de Leij en P. de Ley, dochters van oprichter P.C. de Ley nog zorgvuldig bewaakt. Hiermee leven de inspanningen van Peter de Ley en het gedachtengoed met de destijds baanbrekende ideeën van P.J.M. de Ley voort tot op de dag vandaag.

Investeren met visie

Muldershof-Epart ontwikkelt én investeert in kleinbedrijf, grootbedrijf, in klein tot grootwinkelbedrijf, maar bij gelegenheid ook in particuliere woningbouw. Dit doet zij altijd vanuit een gezonde afweging, waarin kansen, rendementen en eventuele risico’s zorgvuldig worden gewogen. Investeren in projectontwikkeling is altijd beleggen met visie. Hierbij kijkt Muldershof-Epart letterlijk ook over grenzen. Naast projecten in Nederland zijn ze bijvoorbeeld ook actief in het Belgische.

Verhuur, verkoop van kantoren, woning- en winkelruimte

Muldershof-Epart heeft diverse kantoor, woning- en winkelruimte in haar portefeuille van waaruit zich met wisselende regelmaat nieuw aanbod voor verkoop of verhuur voor doet. Een actueel overzicht van het koop- en huuraanbod treft u onder andere aan op deze website. Uw eventuele vragen en/of informatie verzoeken hieromtrent zien we graag tegemoet op info@muldershof.eu

Disclaimer

Ondanks het feit dat Muldershof-Epart B.V. telkens haar uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid, juistheid en actualiteit van hier gepubliceerde gegevens, kan zich hierin desondanks een onvolkomenheid voordoen. Muldershof-Epart B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen, voortkomend uit het overnemen van de verstrekte informatie. Muldershof-Epart B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede niet aansprakelijk ten gevolge van technische malheur. Aan de gepubliceerde informatie kunnen eveneens géén rechten worden ontleend.

Muldershof
Muldershof-Epart B.V.
Postbus 214
5540 AE Reusel
Tel.: +32 (0)14 71 69 66
Mob: +31 (0)6 51 80 64 22
E-mail: patricia@muldershof.eu